Капак за подземен резервоар 3000л/5000л DN640/DN700 Капак за подземен резервоар 30...

103.37лв.